ნახატი მაისურზე  
     
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15